Verksamhetsbeskrivning

Tunalids Ridklubb bedriver häst och ridutbildning för alla oavsett ålder och kön.
Vi undervisar och lär ut hästhantering i enlighet med Svenska Ridsport Förbundets principer. Vi utbildar ungdomar och vuxna i tävlingsdiciplinerna dressyr och hoppning för att ge dom möjlighet att tävla. Vi ger kunskap om hästens skötsel och vård samt säker hästhantering.

Klubben ska ge ungdomar en meningsfull fritidsaktivitet genom ridning, men även genom klubb och föreningsverksamhet i övrigt.
Klubben verkar för att ungdomar ska kunna ta ansvar och verka som goda ledare och förebilder. Tunalids Ridklubb ska vara en samlingsplats för alla hästintresserade.

Vår verksamhetsplan är:

  • Ett ändamålsenligt hästbestånd
  • God hästhantering
  • Väl fungerande och ändamålsenlig anläggning
  • Välutbildad personal
  • Ideellt engagemang
  • Att kunna arrangera tävlingar på den egna anläggningen
  • Värna om miljö och natur runt och på anläggningen, naturvård.
  • God arbetsmiljö.