Drogpolicy

Tunalids Ridklubb är en ideell förening som tror på barns och ungdomars sunda utveckling. Hur vi som vuxna agerar mot våra barn och ungdomar är viktigt för denna utveckling. Ett led i detta arbete är att ha en drogpolicy där föreningens gemensamma regler fungerar som riktlinjer och är till stöd för medlemmarna.
Utgångspunkten är att TRK skall utgöra en trygg miljö också ur drogsynpunkt. Föräldrar skall med förtroende kunna låta sina barn delta i föreningslivet. Detta ställer krav på föreningens alla vuxna som i sin samvaro med ungdomarna måste vara medvetna om sin roll som vuxna förebilder.

Policy avseende ALKOHOL:  Följande regler gäller:

  • Inga alkoholdrycker får förekomma i samband med verksamhet för barn och ungdom  t ex under läger eller tävlingar.
  • Ingen alkoholförtäring får förekomma på fester där ungdomar är med.
  • Föreningen skall i sponsorsammanhang avstå från åtaganden som kan uppmuntra eller på annat sätt leda till ökad alkoholkonsumtion.
  • Om vi skulle upptäcka att någon av våra ungdomar dricker alkohol gör vi på följande vis: – Enskilt samtal och kontakt med förälder.

Policy avseende TOBAK:  Föreningen skall:

  • Se till att anläggningen är en rökfri anläggning.
  • Uppmuntra våra ungdomar att inte använda tobak.
  • Upptäcks tobaksbruk hos någon ungdom gör vi på följande vis: – Enskilt samtal och kontakt med förälder.

Policy avseende NARKOTIKA:

  • Användning av narkotika är förbjuden.  Om vi skulle upptäcka att någon av våra ungdomar använder narkotika gör vi på följande vis:
    – Enskilt samtal och kontakt med förälder.

Ansvaret för att följa föreningens policy är gemensamt för föreningens medlemmar.  Det yttersta ansvaret ligger på styrelsen dit man som ungdom, förälder eller anställd kan vända sig vid behov om det skulle inträffa något problem som är svårt att hantera.  Om det skulle framkomma att någon vuxen bryter mot drogpolicyn tas detta upp i förtroendesamtal för vidare åtgärder