Anläggningen

Anläggningen

Vår anlägging är till stora delar anpassad för att vara tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. Vi arbetar fortlöpande för att ytterliggare öka tillgängligheten, nästa projekt är att jämna till marken vid vår stora utebana, så att det går lättare att komma fram med rullstol där.

Lektionsstall
Privatstall
Ridhus
Stora banan
Lilla banan
Naturslinga