Detta gäller för ridning hos oss

Detta gäller för ridning hos oss

Detta gäller för ridning på Tunalids ridklubbs ridskola

Våra inbetalningsregler medger att terminsavgiften får delas upp på två inbetalningar.

 1. Ridskolans lektioner pågår under skolterminerna och är uppdelad i en vår och en hösttermin. En speciell dag och tid i veckan är reserverad för er.
 2. Betalning sker terminsvis. Bokad ridtid, träning eller aktivitet ska alltid betalas.
 3. När ni anmäler er till att börja rida anmäler ni er till en ridkurs som pågår en hel termin. Vill man ”prova-på” att rida och inte binda sig för hel termin måste det godkännas via kontoret, man kan då i mån av plats prova max 3 gånger till en kostnad av ordinarie lektionspris per lektion, plus 10%.
 4. Uppsägning av ridplats/ridabonnemang ska ske via mail senast 4 veckor innan den pågående terminens slut. Om platsen inte är uppsagd i enlighet med ovan regler debiteras minimum 4 veckors ridning i kommande termin samt 500 kr i administrationsavgift. Om man inte säger upp sin plats 4 ggr innan den pågående terminens slut löper ditt ridabonnemang vidare och du kommer att debiteras för kommande termin i slutet av pågående termin. Återbetalning sker endast mot läkarintyg. Påbörjad termin=betalningsplikt för hela terminen.OBS! Termin och betalningsperiod ska inte förväxlas. Man binder sig per termin, VT, HT, men terminen innehåller två betalningstillfällen, endast som en service för våra elever. Om ridningen avslutas under pågående termin är man betalnings skyldig för sin bokade plats till terminens slut. Har man behov av att delbetala mer än 2 gånger ska man höra av sig till kontoret.
 5. Medlemskap i ridklubben är obligatoriskt när ni rider i en kurs. När ni är medlem är ni automatiskt försäkrad under tiden ni deltar i en arrangerad aktivitet eller när ni vistas på anläggningen. All ridning sker på egen risk. Medlemsavgiften betalas per kalenderår och faktureras tillsammans med ridavgiften för elever på ridskolan. Övriga medlemmar betalar in via BANKGIRO 419-5889.OBS! När du betalar medlemsavgiften ska du ange: namn, adress, personummer (10 siffror inkl. de 4 sista) och email. Utan personnummer gäller inte den försäkring klubben står för.
 6. Elev som inte kan närvara på ridlektion, träning eller aktivitet ska lämna återbud via mail eller sms på 070-2588070. Avbokning av ridlektion skall ske senast kl. 12.00 samma dag (kl. 8.00 lördagar, endast avbokning på sms på lördagar). Enbart avbokad lektion kan ridas igen. Igenridning sker i mån av plats på en annan ridlektion. Ni ansvarar själva för att ta kontakt med kontoret för att boka igenridning. Avbokad ridtid som inte utnyttjas under terminen återbetalas inte och får inte ridas igen senare. Igenridning kan endast göras av ryttaren som står på abonnemanget, den kan inte överlåtas. Elev har möjlighet att i samråd med sin instruktör sälja sin ridplats till annan elev på samma utbildningsnivå. Om en juniorlektion säljs till seniorryttare faktureras mellanskillnaden till den elev som köpt platsen.
 7. Om en lektion blir inställd har ni rätt till kompensation i form av motsvarande ridlektion eller återbetalning av avgiften. Blir en lektion inställd informerar vi er snarast möjligt.
 8. I lektionstiden ingår den tid det tar för upp och avsittning. Hästen görs klar av ryttaren själv i tid till lektionens start (gäller ej knattegrupper). Om eleverna behöver hjälp innan lektionen med sadling och tränsning ingår det i lektionstiden och är viktigt för att alla ska lära sig. På hopp och markarbeteslektionerna ingår fram och bortplockning av hindermaterial i lektionstiden, om föräldrar och andra närstående kan hjälpa till med detta finns mer tid till undervisning.
 9. Eleverna ska visitera häst och utrustning innan lektionen och sköta av häst och utrustning efter ridning. Eventuella skador och trasig utrustning ska meddelas till ridinstruktören.
 10. På våra knattegrupper kan vi inte garantera att vi kan tillhandahålla ledare. Vår erfarenhet är att det är bra om en förälder eller annan närstående kan vara med barnet både i stallet och under ridlektionerna tills barnet har lärt sig rida själv. Det ger barnen trygghet.
 11. Privatlektioner både på lektionshäst och privathäst kan i mån av plats bokas med din ridinstruktör.
 12. Vi ansvarar inte för kvarglömda saker. Kvarglömda kläder/annat samlas i korgen i skåprum/hall.
 13. För varje fast ridande elev som rider skolhäst ingår det stalljour en gång per termin. Se vilken dag ni har stalljour på anslagstavlan i stallet. Elever under 14 år ska åtföljas av en vuxen. För knattegrupper är stalljouren frivillig.
 14. Av säkerhetsskäl är det inte tillåtet att under lektionstid köra/parkera på ridhusplanen där barn och hästar rör sig. Alla personbilar ska parkeras på parkeringen framför huvudbyggnaden eller på vår stora parkering på andra sidan vägen.
 15. Titta på anslagstavlorna i stallet och på vår hemsida www.tunalidsridklubb.se för aktuell information och extra aktiviteter.
 16. Sist men inte minst, Tunalids Ridklubb är en RÖKFRI ANLÄGGNING och vi hoppas att ni respekterar detta, för allas trevnad.

Varmt välkomna till Tunalids ridklubb/Styrelse och personal