Stalljour

En stalljoursdag per termin är obligatorisk för alla elever från juniorgrupp och uppåt. Är eleven yngre än 14år så måste målsman eller annan ansvarig person över 18år följa med. Stalljouren innebär att man är med och hjälper till i stallet en söndag förmiddag ca kl. 7.00-10.00.

Datum för när just du har jour står angivet på listan som är uppsatt i stallet. En ungdomsledare eller privathästägare är handledare för varje jour och det är dom som signerar närvarorapport för alla elever. Vi vill med stalljourerna öka kunnandet hos våra elever samt att arbetsinsatsen som alla duktiga medlemmar gör medför lägre kostnader för klubben, lägre kostnader gör att vi kan hålla nere våra ridpriser.

Du kan även välja att köpa dig fri från din stalljour för en kostnad av 500 kr. Du måste i så fall kontakta kontoret senast 2 veckor före din jour så vi har möjlighet att ta in någon annan. Du som inte kommer utan att ha meddelat kommer att faktureras 500 kr i efterhand.

Om du inte kan komma:
Då kan du istället välja att delta i jouren söndagen före eller söndagen efter din egen. Fyll i så fall i listan vilket annat datum du ska komma samt informera din ridlärare.