Kategorier
Nyheter

Ridning för dig med funktionsnedsättning

Har du en funktionsnedsättning och vill börja rida?

Vi på Tunalids ridklubb har en helt anpassad anläggning med ramper och hiss för att du ska kunna ta dig upp både på läktaren och in till cafeterian.

Vid uppsittning till ridning används både ramp, trappa och lift vilket våra hästar har vants in vid och är trygga med.

Vi på Tunalids ridklubb erbjuder både individuell ridning samt ridning i grupp för de med funktionsnedsättningar. Vi är även öppna för samarbeten med skolor då vi har samarbete med Bromangymnasiet sedan tidigare för att erbjuda ridning för de med funktionshinder under skoltid.

Under ridning kan vi förutom att bistå med ledare till hästen även vid tillfrågan bistå med annan personal om det behövs mer hjälp än bara att leda hästen. Detta är något man kan fråga om vid anmälan. 

Anmälan sker via mail till [email protected] 

Välkomna med er anmälan!

Kategorier
Nyheter

Prova På Tillfällen

Kategorier
Nyheter

Två Dagars Dressyr Kurs

Kategorier
Nyheter

Vi har några platser kvar…

Vi har på grund av avbokning några platser kvar på veckans kvälls dressyrläger, tisdag till torsdag. Passar nybörjare som rutinerad ryttare. Se mer info här:

Kategorier
Nyheter

Ryttarsatsning

Ryttarsatsningen vänder sig till dig som vill satsa på ridningen och träna med våra skolhästar med tävling som ett av målen. Syftet är att utveckla ryttare genom en målinriktad satsning där man som elev får fördjupade kunskaper i hoppning, dressyr, hästens skötsel och välfärd. Detta tror vi kan skapa ett livslångt hästintresse! 

Som deltagare förväntas du visa engagemang, motivation och målmedvetenhet i såväl ridning som hästkunskap. Du förväntas föregå med gott exempel och vara en förebild för yngre eller mindre erfarna ryttare samt vara hjälpsam och trevlig mot alla i stallet och på anläggningen.

I år kör vi en provtermin – hösten 2024. Ansökan på webben öppnar 16 juni och stänger 30 juni och de som får plats har den under höstterminen 

Faller det väl ut kommer vi sedan öppna ansökan i november, där sedan de antagna eleverna kommer att rida under nästa kalenderår, dvs två terminer. Vi kommer ha max två grupper, i första skedet, med 5-6 elever i varje – Ryttarsatsning Häst och Ryttarsatsning ponny.  Om det finns underlag för en Förberedande Ryttarsatsning (ponny) startas den tidigast VT 2025.

Förväntningar

Förutsatt att hästarna är friska kommer eleverna i Ryttarsatsningen rida samma skolhäst hela terminen, elever i Förberedande Ryttarsatsningen rider två till fyra hästar under en termin. Eleven förväntas sköta hästen och dess utrustning exemplariskt och därigenom ansvara för att ekipaget får bästa möjliga förutsättningar vid träning och tävling. Elever i Ryttarsatsningen förväntas delta på alla lektioner, såväl uppsuttna som avsuttna och delta i hästarnas skötsel tillsammans med personal cirka var fjärde lördag mellan 7.00 – ca 11.00 enligt ett upprättat schema.

Tävlingslära

Elev som vill tävla behöver ta ett Grönt Kort (krav från 13 års ålder).

Elever i Ryttarsatsningen ska vara delaktig som funktionär minst 2 dagar vid klubbens externa tävlingar under året. Detta för att lära sig hur det fungerar på en tävlingsplats och för att vara en del av föreningsandan i Tunalids Ridklubb. Om en elev får förhinder att delta, förväntas eleven byta sitt funktionärsuppdrag med en annan elev.

Uppsutten utbildning

Vi erbjuder idag två alternativ för att se hur ni vill ha det. Antingen rider man en hopplektion och en dressyrlektion per vecka eller så väljer man att rida  en vanlig lektion samt en hopplektion per vecka. Det sista alternativet blir lite billigare.

På hopplektionerna arbetar vi med sits, balans, inverkan och följsamhet dvs hoppningens grunder. Under dressyrlektionerna kommer stort fokus läggas på dressyrens grunder mot programridning exempelvis sits och korrekt hjälpgivning för att utveckla förmågan att inverka på hästen.

Ridlärare är Birgitta Lindstrand och Pernilla Hägglund.

Avsutten utbildning
Vi kommer ha undervisning i hästkunskap, tävlingsregler, demonstrationslektioner och clinics för att skapa en bred kunskapsbas hos ryttarna.

Sportsatsningen och tävling

En elev i Ryttarsatsningen får träna på att självständigt kunna planera och utvärdera/analysera sin egen ridning samt hästens träningsupplägg och utveckling.

För att få delta vid extern tävling (hemmavid) behöver eleven ha ett Grönt Kort, närvaro på samtliga hästkunskapslektioner, visat engagemang i den ideella klubbverksamheten samt ha deltagit på flertalet klubbtävlingar, i både dressyr och hoppning. Det är ridläraren som avgör när ekipaget är redo för extern tävling.

Förberedande Ryttarsatsning

Tanken är att elever från steg 3 ska förberedas för Ryttarsatsningen genom att träna dressyr och hoppning 2 gånger/v. Om det finns intresse startar vi upp en Förberedande Ryttarsatsning VT 2025.

Vad kostar det?

Alternativ 1: 1 dressyr- och 1 hopplektion per vecka

Junior: 200 + 200 kr = 400 kr/vecka

Senior: 225 + 225 kr = 450 kr/vecka

Alternativ 2: 1 vanlig lektion och 1 hopplektion per vecka 

Junior: 150 + 200 kr = 350 kr/vecka

Senior: 190 + 225 kr = 415 kr/vecka

Ansökan

Här hittar du ansökningsformuläret på webben. https://docs.google.com/forms/d/1uTeceNqgAHESS_9rRTTh9TQQ-AhcZCVZgZwNbXjZ6Ww/edit 

Ansök senast 30 juni.

Frågor?

Kontakta Birgitta “Gittan” Lindstrand [email protected] 

Välkommen med din ansökan!

Kategorier
Nyheter

Medlemsbrevet är på nytt utskickat

Nu har vi skickat ut medlemsbrevet igen till dig som rider på Tunalids Ridklubb då många inte har fått det första utskicket. Med i det bifogade brevet finns en länk till vår enkätundersökning, svara gärna på den och hjälp oss att bli bättre❤️. Har du inte fått mailet så kolla i skräpposten.

Tack på förhand.

Kategorier
Nyheter

Privatlektioner 1-2 Juli

Kategorier
Nyheter

Hoppkurs 3-4 Juli

Kategorier
Nyheter

Medlemsbrevet är utskickat

Du som medlem har nu fått månadsmailet utskickat. Med i brevet finns en länk till en enkätundersökning, vi skulle verkligen uppskatta om du tar dig tid att svara på undersökningen. Den ger oss en en fingervisning vad

Kategorier
Nyheter