Tävlings-sponsor

Klubben arrangerar varje år tävlingar på lokal nivå. Som företag har ni möjlighet att sponsra med priser, följande alternativ finns:

  • Sponsring av enstaka pris. Företagets logotyp finns med i tävlingsprogrammet och omnämns vid ett flertal tillfällen under tävlingsdagarna.
  • Sponsring av hel klass. Detsamma som ovan, men företagets logotyp har ensamrätt på programsidan som avser aktuell klass. Företaget omnämns även vid prisutdelning för klassen.
  • Sponsring av hinder, om ni köper in ett hinder utformat för att fronta ert företag så kommer det att finnas på tävlingsbanan under våra tävlingar. Då många fotograferar och filmar syns dessa ofta på sociala medier. (detta alternativ innebär att hindren används även i framtiden)

Under aktuell tävlingshelg har samtliga sponsorer möjlighet att sätta upp ytterligare reklam på anläggningen, infoblad etc om så önskas.