Ridbanor

Ridhus byggt år 2000 på 22x62m. Ridhuset och cafeterian är handikappanpassade och tillgängliga för alla.

Utebana på 40x60m.

Utebana på 20x40m. Den här banan ligger i ett lugnt läge bakom ridhuset och är främst till för lektionsverksamhet.

Säker ridled är vår naturbana, som är i användning men under utveckling.